Stervensbegeleiding

Indien u ongeneeslijk ziek bent, kunnen we rust en vertrouwen geven in de laatste fase van uw leven. We doen dit mede vanuit een spirituele invalshoek. Door goed naar u te luisteren. Door uw vragen over het stervensproces te beantwoorden. Door (via bijvoorbeeld meditatie) zicht te bieden op het leven na de dood (want uw ziel leeft voort!). En indien gewenst door het maken van liefdevolle contacten met overleden dierbaren. Ook uw naasten kunnen we op een liefdevolle wijze bijstaan in deze voor hen moeilijke fase.