De spannende reis van zelfkennis

Wat is zelfkennis?

Zelfkennis is de realiteit ontdekken die we zijn, onze ware essentie, maar niet als ideeën, als woorden, maar als een ervaring.

Om te gedijen in de nieuwe opkomende realiteit, is het essentieel om de drie stadia door te lopen die deel uitmaken van het proces van zelfkennis en persoonlijke transformatie.

De eerste stap: zelfkennis

Deze stap is ongetwijfeld de moeilijkste. Het bestaat uit eerlijk zijn tegenover mezelf en durven zeggen dat ik verandering wil en dat het van mezelf afhangt. Het vereist ook van mezelf een daad van nederigheid en het opgeven van de arrogantie om te geloven dat ik alles weet en te erkennen dat mijn manier van denken en begrijpen van het leven misschien verkeerd is.

Zelfkennis bestaat onder meer uit het bewust maken van onze duistere kant of ‘schaduw’. Hoezeer we ze ook negeren en niet willen erkennen, al deze beperkingen zijn 24 uur per dag bij ons en verstoren onze manier van kijken naar de wereld.

De tweede stap: ontwikkelen

Zelfbewustzijn richt zich niet alleen op mijn beperkingen, maar ook op mijn sterke punten. Op dit punt begint de tweede fase van dit spannende proces, waarin aan “persoonlijke ontwikkeling” wordt gewerkt. En in het algemeen bestaat het erin om de beste versie van mezelf te worden. Ieder van ons wordt geboren met een reeks aangeboren kwaliteiten, deugden en capaciteiten. Maar tenzij we weten hoe we ze kunnen detecteren en ontwikkelen, blijven ze verborgen in de diepten van ons wezen. De uitdaging is om de vele lagen ui te pellen die ons scheiden van de kern, waar onze ware essentie ligt en van waaruit we ons opnieuw verbinden met ons immense potentieel.

In dit stadium is het essentieel om te weten hoe onze mind werkt en efficiënt met gedachten om te gaan. Als gevolg hiervan zullen we al die beperkende en valse overtuigingen over onszelf kunnen opsporen en als gevolg van dit proces zal er een toename van het zelfvertrouwen ontstaan.

De derde stap: leiden

Zodra we weten wie we zijn en we het potentieel dat in ons zit ontwikkelen, gaan we de derde fase in waarin we ontdekken wat we echt willen, wat onze roeping of onze missie is. Alleen dan zijn we afgestemd op onze ziel en kunnen we onze waarden en talenten ten dienste stellen van de wereld.

“Het is niet jouw taak om naar liefde te zoeken, maar om in jezelf alle barrières te zoeken en te vinden die je ertegen hebt opgeworpen.”

Rumi

We denken allemaal dat we weten wie we zijn, maar wat we echt over onszelf weten, is onze façade, onze manieren; Het is alsof we ons vereenzelvigen met het voertuig waarin je je van de ene plek naar de andere verplaatst, je bent niet de auto, de vormen, maar de bestuurder ervan.